TELEFOON
TABLET
DESKTOP
Gerbri

Nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen

06-02-2018

De regering is al jaren druk bezig om de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de particuliere en zakelijke bouwconsument in een sterkere positie te brengen. De meeste consumenten kunnen geen tekeningen lezen en hebben een beperkte kennis van de producten. Met het huidige stelsel worden deze doelen niet gehaald omdat het te onduidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Door de nieuwe wet geeft het de consument meer zekerheid over de kwaliteit van het geleverde werk. 

Bij de oplevering met de aannemer aan kunnen tonen dat aan de regels is voldaan. Wanneer dit niet het geval is, of als de aannemer zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, zijn eventuele herstelwerkzaamheden verplicht. 

Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken. De geplande ingangsdatum was 1 januari 2018, maar dit is niet gelukt. Ondanks dat de wet kwaliteitsborging in de parkeerstand is beland, blijven wij doorgaan met het borgen van kwaliteit. 

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34453_wet_kwaliteitsborging_voor