TELEFOON
TABLET
DESKTOP
Gerbri

Nieuwe NEN norm

06-11-2012

Met ingang van 1 Januari 2013 wordt de nieuwe NEN-1068 van kracht. Deze norm geeft de bepalingsmethode weer voor de "thermische prestatie" van gebouwen. In deze norm is nu ook vastgelegd welke waarden er gekoppeld worden aan reflectie folies, waaronder onze Daltex Frame TX thermo.

Uitgangspunt is dat reflectie materialen een minimale emissie-coëfficiënt moeten hebben van <0,1. Met andere woorden de mate van reflectie moet hoger zijn dan 90%, ook na veroudering. Het zal u niet verbazen dat Gerbri Plastics B.V. in samenwerking met Don & Low al aan deze voorwaarde voldoet. Voor meer info belt u met onze technische adviseurs.